За Garanti Koza

Doğancı Barajı

Garanti Koza

Една компания за 21-вия век

Компанията Garanti İnşaat (Гаранти Иншаат) е основана през 1948 г. като една от най-напредничавите компании в челните редици на турския строителен сектор и е с 62 годишен опит в областта на строителното предприемачество и 29 годишен опит в областта на недвижимите имоти, със своята солидна организационна структура действаща в огромен спектър от операции, със статут на високо уважаван както в страната, така и в чужбина, понастоящем осъществява своята дейност под името на GARANTİ KOZA (Гаранти Коза), след стартирането на нова мисия за идентичност от средата на 2004 г.

GARANTİ KOZA e един от най-старите и най-опитни предприемачи в Турция, който по време на своето дълго и дълбоко минало, следвайки тенденциите на сектора и на икономиката, е предоставял услуги чрез различни партньорски структури бидейки домакин на очакванията и тенденциите на своето време.

GARANTİ KOZA започва своята дейност с Garanti Bank през 1948 г., продължава като акционер в Koç Holding през 1976 г., German Hochtief през 1987 г. и English Balfour Beatty през 2000 г., като първоначално осъществява дейност с наименованията GARANTİ KOZA İnşaat, Garanti Balfour Beatty, от 2004 г. насам се стреми да бъде една по-динамична и по-конкурентноспособна организация.

В това отношение, като използват своя опит и потенциал, в язовирни стени, тунели, инфраструктурни проекти, индустриални заводи, високи сгради, териториално устройство, както и специални проекти, е формирана една нова и по-динамична корпоративна структура, която заедно с приноса на своя способен и опитен персонал допринася за успеха на GARANTİ KOZA и приемственост на постигнатото през годините. По този начин, с цел да се отговори на нуждите на епохата, се цели една по-съвременна, ориентирана към резултатите, ефективна идентичност.

Благодарение на надеждността и силата, натрупани в продължение на 62 години, високо специализирания характер на пионерското минало, дълбоко вкоренения опит и ценни контакти, придобити от различни проекти, реализирани по време на съществуването си, GARANTİ KOZA продължава усилията си за постигане на най-голямо съвършенство и качество. GARANTİ KOZA е решена да увеличи опита си, натрупан при операции си в Русия, Близкия Изток и тюркските републики, чрез инвестиции в Близкия изток и на Балканите.

GARANTİ KOZA има за своя цел да докаже, че е един от лидерите на секторите за строителното предприемачество и недвижими имоти в Турция и съседните страни, чрез прилагане на динамична и по-ентусиазирана маркетингова стратегия.

Koza Plaza

BJK Plaza İş ve Ticaret Merkezi

Sparbank, Moskova