Yönetim Kurulu

Mehmet Şükrü İLKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Makina Mühendisliği Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
Nükleer ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisansı, Arizona State University, ABD
1985 yılından itibaren, Garanti Koza yurt dışı projeler geliştirme ve yönetimi ile elektro-mekanik işler koordinasyonundan sorumlu olmuştur.
Daha sonra, kendi kurduğu Mimel İnşaat ve Strateji Yatırım Şirketleri Başkanlığı’nda, uluslararası proje geliştirme, yatırım, hizmet ve finans sektörlerinde faaliyet göstermiştir.
Şükrü İlkel, 2003 sonunda, Garanti Koza’nın Balfour Beatty ile Koç Holding’e ait olan hisselerinin satın alınmasına öncü olmuştur. Koç Grubu ve Balfour Beatty hisselerinin Şükrü İlkel’e ve ortaklarına devri 19 Ocak 2004 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşmiş, 24 Mart 2004 tarihli Genel Kurul’da satış işlemi onaylanmıştır.

Dr. Ahmet Murat BİNARK

Yönetim Kurulu Başkan Vekil

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı, Universität Karlsruhe, Almanya
İnşaat Mühendisliği Doktorası, Universität Karlsruhe, Almanya
1980 yılından itibaren, Garanti Koza çeşitli yöneticilik kademelerinde ve uluslararası projelerden sorumlu olmuş, teklif, planlama, proje ve dizayn, maliyet kontrol, sözleşmeler, iş geliştirme, bilgi işlem, arazi geliştirme konularında hizmet vermiş, Rusya, Kırgızistan ve Suudi Arabistan projelerini yönetmiştir.
Dr. A. Murat Binark, 1998-2001 arasında Skanska-Thor Genel Müdürlüğü sırasında sürdürdüğü arazi geliştirme faaliyetlerini takiben, Garanti Koza camiasına Genel Müdür olarak tekrar katılmıştır. Halihazır da inşaatlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ergül HACIM

Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat Mühendisliği Lisansı, İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
1982 yılından itibaren, Garanti Koza’nın yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü projelerin maliyet keşfi, yapı planlaması, sözleşme yönetimi de dahil olmak üzere, teklif hazırlama, keşif/planlama/maliyet kontrolü geliştirme, kalite kontrol/kalite güvence, bilgi işlem, ve çeşitli şantiyelerde inşaat işleri ve lojistik yönetiminin yanısıra, elektro-mekanik işler ve gayrimenkul işlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak çalışmıştır. Halihazır da Gayrimenkul ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Münir ŞİŞKOLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

İktisat Lisansı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
1975 yılından itibaren, Garanti Koza’nın yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü projelerin muhasebe ve mali işler yönetiminin yanısıra, idari işler koordinasyonundan sorumlu olarak çalışmıştır. Halihazır da Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mustafa BÜYÜKSANDALYACI

Yönetim Kurulu Üyesi

Mimarlık Lisansı, Yıldız Üniversitesi
1971 yılından itibaren sürdürdüğü profesyonel yaşamına, 1984’te Garanti Koza’nın yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü projelerin yönetiminden sorumlu olarak devam etmiş, Orta Doğu ve Asya bölge projelerini yönetmiştir.