Sulama Sistemleri, Tüneller ve Arıtma Tesisleri

Sulama Sistemleri, Tüneller ve Arıtma Tesisleri

 

 • Malatya – Çat Tüneli
  • DSİ tarafından, Malatya ilinde 16.000 hektar alanın sulaması amacıyla 200 milyon m3 suyun isale hattı olarak yaptırılan tünelin iç çapı 3.8 m, toplam uzunluğu ise 10.7 km’dir.150.000 m3 yerinde dökme beton kullanılmıştır.

 

 • Finike Tekke – Alakır Sulaması 2. Kısım
  • DSİ tarafından, Güneybatı Anadolu’da 12.000 hektarlık alanın sulaması için yaptırılmıştır. Kanal ve kanalet uzunluğu 375 km’dir. Projede 2 ana 9 yardımcı pompa istasyonu bulunmaktadır. Ana istasyonları kapasiteleri sırası ile 4m3/sn ve 3m3/sn’dir.Sekonder istasyonların kapasiteleri ise 70 lt/sn ve 425 lt/sn arasındadır.

 

 • Konya Ereğli – İvriz Sağ Sahil Sulama ve Drenaj Şebekesi
  • DSİ için, Konya kapalı havzasındaki 21.000 hektarlık alanın sulama ve drenajıyla, Çayhan Deresi’nin ıslahı yapılmıştır. Toplam kanal uzunluğu 650 km’dir.

 

 • Adana Yüreğir ve Antakya Amik Ovaları Sulama, Drenaj ve Düzenleme İşleri
  • DSİ için Yüreğir Ovası’nda 50.000 hektarlık alanın sulaması amacıyla 590 km kanal ve kanalet döşenmiştir.
   Amik Ovası’nda ise 45.000 hektarlık alanda 32 km drenaj kanalı, 58 km nehir derivasyonu ve 8,5 km nehir islahı gerçekleştirilmiştir.

 

 • Paşaköy Atıksu Tüneli, İstanbul
  • Ömerli Barajı’na giden atık suların önlenmesi amacıyla İSKİ tarafından yaptırılan 3 m beton iç çapında 5.915 m uzunluğundaki atık su tüneli.

 

 • Crivina Su Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Akadük Projesi
  • Crivina Su Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Akadük Projesi; kapasitesi 3 m3/s olan arıtma tesisinin tamamlanması ve işlenmiş suyu Crivina Tesisi’nden Bükreş şehri dağıtım şebekesine ulaştırmak için Arıtma Tesisi ve Dragomiresti hidro – teknik noktası arasında inşa edilen olan 3.00×2.80 m ölçülerinde dikdörtgen ve beton 12.5 km’lik işlenmiş su akadüğünden oluşmaktadır.
   Crivina Projesi’ndeki inşaat işleri; toplam alanı 9,300 m2 olan 15 binanın rehabilitasyonu, 8,456 m2’lik kapalı alana sahip yeni 5 binanın inşası, 12,425 m uzunluğundaki içme suyu akadüğünün tamamlanması, her biri 225,000 m3kapasiteli 2 bağımsız lagün, toplam hacmi 5,400 m3 olan üç eski binanın yıkımı, saha tesviye ve çevre düzenleme işlerinden oluşmaktadır.

Proje Detayları

Lokasyon: Türkiye